Послуги депозитарної установи

Депозитарна установа ПАТ «ФІНАНС БАНК» є клієнтом Центрального депозитарію та депозитарію Національного Банку України, членом Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв.
ПАТ «ФІНАНС БАНК» укладено договори з ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку, про клірингове обслуговування, про обслуговування в системі інтернет-банкінгу та інтернет-клірингу для проведення операцій за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених у власних інтересах та в інтересах своїх клієнтів.
Депозитарна установа ПАТ «ФІНАНС БАНК» надає послуги з:

  • Відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах
  • Обслуговування обігу цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах (зарахування, списання, переказ, блокування, розблокування)
  • Облік нарахованих та виплачених доходів за ЦП
  • Інформаційне обслуговування депонентів (видача виписок, довідок, надання інформації про корпоративні дії емітентів тощо)
  • Обслуговування інститутів спільного інвестування
  • Надання емітентам реєстрів власників та інші
  • Посвідчення довіреності для участі у загальних зборах акціонерного товариства

Інформацію для клієнтів банку щодо тарифів ПАТ «ФІНАНС БАНК» на депозитарні послуги можна знайти в розділах сайту «Бізнесу» (для юридичних осіб та інститутів спільного інвестування) та «Фізичним особам» (для фізичних осіб – резидентів і нерезидентів).
Більш детальну інформацію можна отримати, звернувшись за телефоном управління депозитарної діяльності (044) 569-40-70