Операції з цінними паперами

ПАТ «ФІНАНС БАНК» пропонує комплексне обслуговування по операціям з цінними паперами на біржовому та позабіржовому ринку, а також послуги по обліку та зберіганню цінних паперів.
Наш Банк має максимальний набір ліцензій для проведення професійної діяльності на фондовому ринку:
 • дилерська діяльність;
 • брокерськая діятьність;
 • діяльність по управлінню цінними паперами;
 • депозитарна діяльність депозитарної установи;
 • депозитарна діяльність по обслуговуванню активів ІСІ.

 • Банк проводить також депозитарну діяльність депозитарної установи, є учасником саморегулівних організацій, клієнтом Національного депозитарія України, депозитарію Національного Банку України, членом фондових бірж.
  Все це дає Банку можливість без обмежень проводити операції з державними цінними паперами - облігаціями внутрішнього державної позики (НДС-облігації, валютні, індексні тощо).
  Тарифна політика Банку направлена на якісне та доступне обслуговування своїх клієнтів, їх заявок та розпоряджень.
  З кожним клієнтом Банк встановлює індивідуальні партнерські відносини, які задовольняють інтересам як Банку, так і його Клієнтів.

  Депозитарна установа ПАТ «ФІНАНС БАНК» є клієнтом Центрального депозитарію та депозитарію Національного Банку України, членом Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв.
  ПАТ «ФІНАНС БАНК» укладено договори з ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку, про клірингове обслуговування, про обслуговування в системі інтернет-банкінгу та інтернет-клірингу для проведення операцій за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених у власних інтересах та в інтересах своїх клієнтів.
  Депозитарна установа ПАТ «ФІНАНС БАНК» надає послуги з:

 • Відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах
 • Обслуговування обігу цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах (зарахування, списання, переказ, блокування, розблокування)
 • Облік нарахованих та виплачених доходів за ЦП
 • Інформаційне обслуговування депонентів (видача виписок, довідок, надання інформації про корпоративні дії емітентів тощо)
 • Обслуговування інститутів спільного інвестування
 • Надання емітентам реєстрів власників та інші
 • Посвідчення довіреності для участі у загальних зборах акціонерного товариства

 • Перелік документів для відкриття рахунку в цінних паперах.
  Тарифи на послуги депозитарної установи.
  Перелік документів для укладання договору на проведення операцій з цінними паперами.
  Тарифи на операції з цінними паперами


  За більш детальною інформацією звертайтеся до співробітників Управління по роботі з цінними паперами та Управління депозитарної діяльності:
  Начальник управління по роботі з цінними паперами: Думанський Максим
  Тел. 569-40-70

  Начальник управління депозитарної діяльності: Вірченко Світлана
  Тел. 569-40-70