ПАТ «ФІНАНС БАНК» повідомляє про виникнення особливої інформації емітента від 22 березня 2016 року.

ПАТ «ФІНАНС БАНК» повідомляє про виникнення особливої інформації емітента від 22 березня 2016 року, а саме про зміну складу посадових осіб емітента, що відбулися наступним чином:

Наглядовою Радою Публічного Акціонерного Товариства «ФІНАНС БАНК» на підставі заяви про переведення на іншу посаду в ПАТ «ФІНАНС БАНК» 22 березня 2016 року припинено повноваження члена Правління Марчук Антоніни Іванівни.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 22.03.2016 р.