ПАТ "ФІНАНС БАНК" повідомляє про виникнення особливої інформації емітента.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК» (протокол № 34 від 22 квітня 2016 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Підставою для цього стало дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ФІНАНС БАНК» та обрання нового складу Наглядової ради ПАТ «ФІНАНС БАНК».