ЛК ПАТ «ФІНАНС БАНК» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 21 серпня 2017 року о 11:00 годині за адресою: 02002, місто Київ, вулиця Панельна, будинок 5, кімната № 1