ЛК ПАТ «ФІНАНС БАНК» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку,

які відбудуться 01 червня 2018 року о 11:00 годині за адресою: 02002,
місто Київ, вулиця Панельна, будинок 5, кімната № 1


детальніше