ЛК ПАТ «ФІНАНС БАНК» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 29 квітня 2020 року о 15:00 годині за адресою: 02002, місто Київ, вулиця Панельна, будинок 5.