ІНФОРМАЦІЯ про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «ФІНАНС БАНК»

ІНФОРМАЦІЯ про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «ФІНАНС БАНК»
Відповідно до інформації, що міститься у Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 17 квітня 2019 року, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «ФІНАНС БАНК» складає 17 600 000 штук, з яких загальна кількість голосуючих акцій складає 17 600 000 штук.