ЛК ПАТ «ФІНАНС БАНК» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 23 квітня 2019 року о 11:00 годині за адресою: 02002, місто Київ, вулиця Панельна, будинок 5.