ЛК ПАТ «ФІНАНС БАНК» повідомляє про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 29 квітня 2020 року