ПАТ «ФІНАНС БАНК» повідомляє про виникнення особливої інформації емітента в зв'язку зі зміною акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій