ПОВІДОМЛЕННЯ
про порядок подання кредиторами своїх вимог
до ПАТ «ФІНАНС БАНК»


Повідомляємо, що Загальними зборами акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК» 30 травня 2016 року прийнято рішення про ліквідацію ПАТ «ФІНАНС БАНК» за рішенням власника. 01 червня 2016 року Національний банк України повідомив ПАТ «ФІНАНС БАНК» про надання згоди на ліквідацію та відкликання банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій з додатком (Рішення Правління Національного банку України №39-рш від 31.05.2016 «Про надання згоди на ліквідацію та відкликання банківської ліцензії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНС БАНК»»). Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК» встановлено, що строк заявлення кредиторами своїх вимог складає 6 місяців з дати прийняття Національним банком України рішення про надання згоди на ліквідацію та відкликання банківської ліцензії ПАТ «ФІНАНС БАНК». Кредитори мають заявляти свої вимоги шляхом подання письмових вимог до ліквідаційної комісії ПАТ "ФІНАНС БАНК" за адресою: 02002, м. Київ, вул. Панельна, буд. 5, особисто або засобами поштового зв’язку протягом встановленого строку.

Голова ліквідаційної комісії ПАТ «ФІНАНС БАНК» Н.Л. Ільїна